Voor professionals

Meraki

Vanuit onze locatie op Museumpark Orientalis bieden wij een leer- en ontwikkelplek voor hoogbegaafde en hoogsensitieve jongeren. Veel van deze jongeren lopen vast in het onderwijs. Doordat school voor deze creatieve denkers vaak niet aansluit bij hun leer- en ontwikkelbehoefte lopen ze schooltrauma’s op. We zien dat dit zich in allerlei klachten kan uiten. Van gebrek aan zingeving en depressiviteit, tot suïcidale gedachten.

Door middel van gespecialiseerde individuele begeleiding en groepsactiviteiten stimuleren we de jongeren om te ontdekken wie ze zijn en wat ze willen doen. We ondersteunen de jongeren om weer in hun kracht te komen en ondersteunen hen in de vraagstukken die ze hebben. Door in gesprek te gaan, de jongere te zien en de ruimte geven om te ontdekken.

Deze jongeren denken en leren op een creatieve manier. Bij Meraki kunnen deze jongeren zich ontwikkelen vanuit rust en ruimte, gericht op hun interesses en talenten. We halen de druk ervan af, maar blijven de jongeren uitnodigen om (nieuwe) ervaringen aan te gaan. Zodra iemand weer ruimte voelt om zich te ontwikkelen dan proberen we te prikkelen en te activeren om weer dingen te gaan ondernemen.

Veelal zijn de activiteiten actief en gericht op beweging, spel en natuur. We sluiten we aan op de wens van de jongere. Dit kan een terugkeer naar school zijn of een alternatieve vorm van onderwijs volgen. Maar ook stage gaan lopen, het vinden van een (leer)werkplek of een eigen bedrijf starten. We stimuleren de jongeren in hun ontwikkeling vanuit de ervaringen die ze opdoen.

Wat ons verder bijzonder maakt is het contact met gelijkgestemde jongeren. Door het bieden van een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten, in gesprek kunnen gaan en samen activiteiten ondernemen bieden we de mogelijkheid om van elkaar te leren, herkenning te vinden en samen te delen.

Doelgroep

De begeleiding overdag, zowel in de peergroup als de activiteiten zijn gericht op jongeren vanaf 12 jaar. We vinden het erg belangrijk dat er een goede aansluiting is tussen de jongeren.

Kenmerkend voor de jongeren is dat ze een sterk gevoel voor autonomie en behoefte aan ontwikkeling hebben. Veelal zijn dit jongeren die niet tot groei en bloei komen in het huidige onderwijs en de reguliere zorg. Denk hierbij aan (uitzonderlijk) hoogbegaafden en hooggevoelige jongeren.

Aanbod

We bieden zowel individuele begeleiding en groepsbegeleiding (activiteiten en peergroups). We zorgen voor een afwisselend aanbod, afgestemd op de wensen en interesses die er leven bij de jongeren. De focus van Meraki ligt op groepsbegeleiding, maar in de aanloop of soms juist tijdens een traject is het belangrijk om ook individueel ondersteund te worden.

Over Meraki

De achtergrond van de begeleiders bevindt zich net als Meraki op het snijvlak van zorg en onderwijs. We herkennen de uitdagingen die de jongeren op beide gebieden ervaren. Vanuit relevante kennis en ervaring zijn we goed in staat om hen ondersteuning te bieden op de onderwerpen waarin ze vastlopen of begeleiding bij nodig hebben.

Uiteraard hebben alle begeleiders een geldig VOG. Ook aan de eis van een geldige SKJ-registratie wordt voldaan.

Financiering

Meraki biedt (gespecialiseerde) begeleiding en groepsactiviteiten aan. Deze ondersteuning kan vanuit de gemeente door middel van een PGB vergoed worden. Ook een maatwerkovereenkomst (directe afspraken tussen de gemeente en Meraki) behoort tot de mogelijkheden.

Een bijzondere variant waarin de benodigde afspraken vastgelegd kunnen worden betreft het onderwijs-zorgarrangement (OZA). Via een OZA worden er afspraken gemaakt tussen een school en samenwerkingsverband enerzijds en een zorgaanbieder en gemeente anderzijds. Als een jongere naast ondersteuning nodig die niet vanuit school geboden wordt, dan kan een OZA hiertoe de ruimte bieden.

Wanneer de ondersteuning van Meraki start dan worden de afspraken over de omvang en inhoud van de ondersteuning vastgelegd in een zorgovereenkomst.

Zie ook onze veelgestelde vragen. Neem gerust contact met ons op wanneer je meer over Meraki wilt weten of kennis met ons wilt maken.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en/of maak een connectie via LinkedIn, zodat je op de hoogte blijft van het aanbod en de ontwikkelingen van Meraki.