Visie en Missie

Visie


Wij zien mensen die hun leven vormgeven vanuit hun eigenheid en kracht. In verbinding met zichzelf, de natuur en de wereld om hen heen.

Missie

We bieden een omgeving aan waar hoogbegaafde en hoogsensitieve jongeren zich kunnen ontwikkelen op een manier die bij hen past. Veel van deze jongeren lopen vast in het huidige onderwijs.

Wat kenmerkend is voor deze doelgroep is dat het creatieve denkers en intense voelers zijn. Ze zien vaak scherp wat er gaande is in de wereld en hebben veelal een diep verlangen om dingen te veranderen en vernieuwen. Dit komt met prachtige eigenschappen, maar ook een aantal uitdagende eigenschappen in een samenleving waar anders denken niet altijd gewaardeerd wordt.

Jongeren voelen zich vaak onbegrepen, anders en eenzaam. Dit leidt vaak tot een gebrek aan het ervaren van zingeving, met als gevolg depressieve of zelfs suïcidale klachten. 

Vaak zijn deze jongeren enorm gemotiveerd in het volgen van hun interesses en leren ze snel. Maar ook zij hebben het nodig om uitgedaagd en geprikkeld te worden, en te mogen leren met en van anderen. Vaak ontdekken ze hier waar hun kracht ligt en hoe ze vanuit die kracht hun plek kunnen innemen in de samenleving.

Door een plek te bieden waar jongeren meer gelijkgestemdheid vinden en de ruimte krijgen om te zijn, en dingen op hun manier te doen, komt er vaak ook weer ruimte om deze trauma’s en pijn te verwerken. Veel jongeren vinden het fijn om andere jongeren te leren kennen waar ze op een gelijkwaardig niveau mee kunnen communiceren en herkenning in vinden. 

De kracht van Meraki ligt hem in de vrijheid, de ervaringsgerichte manier van ontwikkelen en het sociale aspect. Veel jongeren hebben een lastig schoolverleden waarin ze zich vaak hebben aangepast om zich staande te houden.

Bij Meraki bieden we een omgeving en ondersteuning op een manier die aansluit bij de behoeftes van deze jongeren. Een plek waar ze hun interesses mogen volgen en zich verder mogen ontwikkelen op hun eigen wijze.

We ondersteunen de jongeren om te ontdekken wie ze zijn en waar hun kwaliteiten liggen. Zodat ze richting hebben in het bewandelen van hun pad. 

Meraki is gebouwd op de volgende pijlers:

Om je te kunnen verbinden met anderen geloven we dat het belangrijk is om allereerst te kunnen verbinden met jezelf. Dat je zelf kunt voelen wat er in je omgaat en waar je behoefte aan hebt. Daar ligt het startpunt van de ondersteuning.

In het leven vindt een continue wisselwerking plaats van verbinding met jezelf, met anderen en de wereld om je heen. Zo is er een gezonde afstemming tussen ‘wat heb ik nodig’ en ‘wat hebben anderen of heeft de wereld nodig’. Wij geloven dat verbinding nodig is om een veilige plek te creëren waardoor er ruimte is om dingen te proberen, en daarmee om tot ontwikkeling te komen. Verbinden met anderen maakt dat we elkaar respecteren, supporten en gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de omgeving waar we ons in bevinden.

“Verbinding is de energie die bestaat tussen mensen wanneer zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen”
- Brene Brown 

“The purpose of life is to live it, to taste experience to the utmost, to reach out eagerly and without fear for newer and richer experience.” - Eleanor Roosevelt

We geloven dat het doel van het leven is om het te leven, en dat dat gedaan wordt door het te ervaren. Ontwikkeling vindt plaats wanneer er (nieuwe) ervaringen worden opgedaan. Je ontwikkelen omvat: onderzoeken, ontdekken, proberen, falen, spelen, leren, geprikkeld worden, doorzetten, andere manieren zoeken en ook juist weer loslaten. Binnen Meraki vinden we het belangrijk dat iedereen zich kan ontwikkelen op een manier die bij die persoon past. Zodat datgene wat al in de jongeren zit, de ruimte krijgt om te groeien en tot uiting te komen. Wij zien ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Voor de één kan dat zijn in het eigen maken van kennis of vaardigheden, voor een ander kan dat zijn op sociaal of emotioneel vlak. Of een combinatie. Bij Meraki zien we ontwikkeling dan ook niet als de losse deelgebieden, maar als een samenhangend geheel. Het mens zijn in al z’n aspecten.
Bij Meraki zijn we graag in de natuur. We voelen dat we er deel van zijn. De natuur leert ons onder andere dat alles met elkaar verbonden is en dat alles z'n ritme en cyclus heeft. Ook leert de natuur ons dat alles wat je nodig hebt om te groeien al in jezelf zit. Alleen heb je wel de juiste omgeving nodig om te kunnen groeien.

Naast dat we bij Meraki graag buiten zijn en activiteiten in de natuur ondernemen zien we de symboliek van de natuur ook terug in de begeleiding en ondersteuning die we bieden.

Daarnaast vinden we het belangrijk om op een duurzame manier in en met de natuur te leven. We maken graag gebruik van duurzame (regionale) producten en nemen de thema’s natuur en duurzaamheid mee in de keuzes die we maken.

“Everything in nature invites us constantly to be what we are”
- Gretel Ehrlich